Fakta

Fakta om våra anläggningar

Storråberget

Batteri Hemsö 1 (HÖ1) beläget 140 meter över havet på storråberget, byggdes mellan 1953 till 1957. Anläggningen ligger ned sprängd 40 meter i urberget och består av hundratals meter långa gångar och består av ca 5000 kvm, det behövs ingen hjälm eller pannlampa, då anläggningen är inredd på så sätt att känslan av att man befinner sig i ett bergrum försvinner i stort sett helt.       Den har komplett försörjningssystem för en bemanning på över 300 man.

Alla installationer är helt intakta och omfattar bl a Stridsledningscentral, radaranläggning/eldledningscentral, verkstäder både el och mekaniska, maskinhall med dieseldrivet elverk, Sjukhus med ett komplett fältsjukhus i förråd redo för att levereras ut i landet. Ett komplett kök finns givetvis med tillhörande värnpliktigas matsal och officers mässar. Korridorerna ar kantade med logement, toaletter och duschrum, vapen och utrustningsställ finns på plats utanför respektive logement.

Bestyckningen består av sex stycken 15,2 cm kanoner i dubbelvettage, så med andra ord tre stycken torndubbelpjäser modell M51, med tillhörande eldledningssystem ARTE 724 beläget nere i berget.

Eldledningen för torndubbelpjäserna

För bekämpning av luftmål användes 40 mm luftvärnsautomatkanon m/48 med tillhörande eldledningssystem ARTE 725 beläget nere i berget.

I anläggningen finns även ett MOB förråd med utrustning för hundratals soldater.